Neck Lift - Fidel Clinic
Neck Lift at Fidel Clinic :

Neck Lift surgery is a surgical procedure that aims to tighten the loose or sagging skin. And muscles of the neck caused by factors such as the aging process or weight loss. Here is the general process of neck lift surgery. And information on why our clients choose to undergo this procedure:

1. Surgery Process: Neck lift surgery is typically performed under general anesthesia. The surgeon removes excess skin, tightens the relaxed muscles. And repositions the skin tissue to achieve a younger and firmer appearance. The duration and specific techniques used in the surgery can vary. The reason being of individual circumstances and the preferences of the surgeon.

Neck Lift

2. Recovery Process: During the post-operative few days. Patients are usually supported with dressings and bandages for several days. Swelling, bruising, and mild discomfort may be present. The recovery process can vary from person to person. But typically improvement is observed within a few weeks. Complete healing may take several months.

3. Why choose FIDEL CLINIC for Neck Lift Surgery: Our patients may choose neck lift surgery for the following reasons:

– Tightening of loose or sagging neck skin and achieving a more youthful appearance
– Enhancing the definition of the jawline. And achieving a more graceful transition between the neck and the head
– Reducing fat deposits in the neck and chin area
– Correcting neck wrinkles or banding

4. Neck Lift Post-operative Care: It is important for patients to pay attention to specific aspects following the surgery. These may include:
– Regularly changing and monitoring dressings and bandages as recommended by the doctor
– Resting, getting adequate sleep, and maintaining proper nutrition during the healing process
– Attending post-operative follow-up appointments and following the doctor’s instructions
– For special cases, the doctor may add or remove certain aspects for the post-operative care

After Neck Lift surgery, FIDEL CLINIC’s patients experience the following changes:

– Having a tighter and more youthful appearance
– Improved definition of the jawline
– Reduction in sagging and laxity in the neck and chin area
– Increased self-confidence and satisfaction with a rejuvenated appearance

However, it is important to note that individual experiences and results may vary. Consulting with a qualified aesthetic surgeon is essential to discuss your specific goals. Evaluate your suitability for the procedure, and gain a better understanding of potential outcomes in more detail. They can provide personalized advice and guide you through the process. To ensure a successful neck lift experience.

Neck Lift - Fidel Clinic

Types of Neck Lift surgeries :

Surgical Neck Lift
Non-surgical Spider Web Aesthetics Ultherapy
Mesotherapy with hyaluronic acid content

Surgical Neck Lift Surgery :

Surgical Neck Lift Surgery translates to Surgical Neck Lift surgery. It is a surgical procedure performed to tighten the loose or sagging skin and muscles in the neck area. The goal of this surgery is to address aesthetic concerns. These concerns are usually caused by factors such as the aging process, genetic factors, or weight loss.

Surgical neck lift is typically performed under general anesthesia. During the surgery, our plastic surgeon removes excess skin and tightens the lax muscles in the neck. Additionally, the surgeon may reshape the neck muscles, fascia (connective tissues). And sometimes the lower jawline to achieve a tighter and more youthful appearance in the neck and chin area.

The duration and specific techniques used in the surgery may vary. Depending on the individual’s needs and our plastic surgeon’s preferences. After the surgery, dressings and bandages are usually applied. During the recovery process. Patients may experience swelling, bruising, and mild discomfort. The healing timeline can vary from person to person. But typically, signs of improvement are seen within a few weeks, with full recovery taking several months.

Surgical neck lift aims to reduce the signs of sagging and laxity in the neck and chin area. Providing a tighter and more aesthetic appearance. Patients who choose this surgery often desire enhanced definition of the jawline. Correction of excess skin and fat tissue in the neck area, and an overall rejuvenated appearance.

To learn more about surgical neck lift and to evaluate your specific situation. It is important to consult with our aesthetic surgeon. Our aesthetic surgeon can provide information about the potential benefits and risks of the surgery. And create a personalized treatment plan for you.

Neck Lift- Fidel Clinic

Neck Lift Surgery with Spider Web Method :

Spider Web Aesthetics with Neck Lift surgery is a procedure performed at Fidel Clinic. This procedure combines the techniques of spider web aesthetics with neck lift surgery. To reduce sagging and signs of aging in the neck area. While achieving a more natural and youthful appearance.

Spider Web method focuses on addressing fine lines and wrinkles in the neck area. It involves the direct injection of fillers into the neck skin. Using a special needle or cannula. These injections increase the skin’s moisture balance, restore its elasticity and plumpness. While also filling in wrinkles. Spider Web Aesthetics helps reduce fine lines and wrinkles in the neck area. Promoting smoother and more youthful-looking skin.

Spider Web Technique with Neck Lift surgery provides a comprehensive neck rejuvenation. By combining these two techniques. In this procedure. The surgeon first performs the neck lift surgery, addressing sagging and laxity. And then utilizes the spider web aesthetics technique to address fine lines. And wrinkles in the neck area. This approach allows for a comprehensive improvement in both sagging and fine lines, providing a more rejuvenated appearance.

Spider Web Method with Neck Lift surgery is an ideal option for most patients. especially those who seek enhanced appearance and natural-looking results in the neck area. This procedure aims to address concerns related to sagging, laxity, fine lines, and wrinkles in the neck area. However, since each patient is unique, a detailed evaluation and consultation should be conducted prior to the surgery. This enables the creation of a tailored treatment plan that meets the individual needs of the patient.

Fidel Clinic Olarak Size hizmet alanında sunduğumuz adımlar :

Fidel Clinic olarak (Neck lift) yaptığımız çalışmalar da  bütün hastalarımızın düşüncelerini göz önüne alarak kendimizi günden güne daha da geliştirip büyümekteyiz ancak yaptığımız araştırmalarda bazı Clinic ve Hastahane işletmelerin de yurt dışından gelecek, operasyon yaptırıcak olan hastaları yalnız bıraktığının da gözlemindeyiz. Bizde her daim tercümanımız ve sağlık çalışanımız siz geldiğiniz andan kendi ülkenize gideceğiniz güne kadar sizinle beraber sorucaklarınızı cevaplandıracaktır.

İlk olarak (Neck lift) da istediğiniz bütün değişimler ve değişiklikleri size en maksimum çalışmayla gösterilecektir. Biz sağlık kuruluşu olarak ekibimiz de hem doktorlarımız olsun hem sağlık çalışanlarımız olsun size her daim en iyi hizmeti sunmak için yanınızda olacaktır.

Çünkü mutluluğunuz ve güzel düşünceleriniz Fidel Clinic olarak bizim için önemli adımlar atmamıza yardımcı olmaktadır. Fakat bu adımları atarken bazı kuruluşlar sadece kendilerini düşündükleri için operasyona gelen hastaları üzmekte ve yanlız bırakmakta. Ancak Biz hem bu üzgün hastaların düşüncelerini düzeltmek için en iyi hizmeti vermekteyiz. Ve daha önce başka bir yerde kötü deneyim yaşamış olan hastamızın kötü algısını kırmaktayız.

Böylelikle başta belirttiğimiz gibi size verdiğimiz güven bizim için en önemli ilerleyiştir. Çünkü aramızda ki hasta hassasiyeti ve ilişkileri daha güçlü olmaktadır. Ama bu durum hastadan hastaya değişmektedir. Size göre hareket edip sizin istedikleriniz doğrultusunda işlemlerimizi yapmaktayız.

Fidel Clinic olarak Size dair olan Yaklaşımımız ve Düşüncelerimiz :

Sonuçta farklı bir ülkeden bizim burda yaptığımız professional hizmetimizi yaptırmaya gelicek olan sizsiniz, herhangi bir durum olmadığı taktirde size sizin bildiğinizden daha iyi bir operasyon süreci yaşatmak için burdayız. Bundan böyle kendinizi, kendi evinizde hissedebilirsiniz. Üstelik sadece bununla da kalmayıp İstanbul da daha erken bir geliş yaparak size tercümanımız nerden alışveriş yapılacağını ve gezilmesi gereken yerleri söyleyip o günün boşluğuna göre yardımcı olabiliyoruz. Bu nedenle yanınız da olmama durumunda telefonla istediğiniz her saat bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bizimle çıktığınız bu yolculukta sizi asla yalnız ve yarı yolda bırakmayız.

Bu yüzden en önemli olaylar sizinle kurduğumuz güzel iletişim ve devamı, operasyon en kolay ve en basit iş bizim için. Çünkü yıllardır operasyon yaptığımızdan dolayı bu işte en güzel noktalara gelmiş bulunmaktayız. Böylelikle operasyon süreçlerinin takibi ilaçların zamanın da alımı rutin kontrollerle beraber istediğiniz görünüme kavuşacaksınız. Ama ihmaller olmadan doktorumuzun dediklerine uyarak kısa süreli bir disiplinle olucak.

Ama disiplin dışına çıkılıp alkol ve benzeri içecekler ve katı gıdaları kullanmak iyileşme sürecini yavaşlatacaktır. Çünkü iyileşme süresinde bu tarz tüketimler hem kan dolaşımını ve organ yorgunluğuna neden olabiliyor. Bu yüzden böyle gıda tüketimlerinden uzak duracağız. Ama ameliyattan ameliyata göre değiştiği için bazı iyileşme sürelerin de daha hızlı toparlanmalar da olabiliyor. Böylelikle istediğiniz yaşam standartlarına dönmeniz çok kolay ve gün olarak kısadır. Böylelikle hem istediğiniz görünüme hemde istediğiniz yaşam kalitesine varmış olucaksınız. Fakat bu yolculukta Bizi tercih ettiğiniz için size en güzel hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu nedenle yaptığımız her işin arkasındayız. 

Sizi kendi evinizde ki hissiyatı vermekten gurur duyuyoruz bu nedenle işimize günden güne daha da değer veriyoruz. Çünkü sizin mutlu olmanız her anlamda bize pozitif olarak geri dönüşü olacaktır.

Fidel Clinic olarak Sağlıklı günler dileriz, çünkü Sizin sağlığınız Bizim için çok önemli.

Neck Lift