Mastopexy - Breast Lift - Fidel Clinic
Enhance Your Beauty with Fidel Clinic: The Leading Expert in Breast Lift Surgery:

Fidel Clinic Breast Lift (Mastopexy), a pioneer in aesthetics and beauty, has gained recognition for its expertise and high-quality services in breast lift surgeries. Empowering women to transform their perception of beauty and boost their self-confidence. Fidel Clinic has become a trusted name in the field of cosmetic surgery. Thanks to its experienced surgeons and state-of-the-art medical facilities.

Mastopexy - Breast Lift

The Distinctive Features of Fidel Clinic’s Breast Lift Surgeries:

1. Expert Team: Fidel Clinic boasts a team of specialized surgeons who are highly experienced and well-versed in the latest surgical techniques. Committed to gaining their patients’ trust and delivering the best possible outcomes. This expert team tailors individual solutions to meet each patient’s unique needs.

2. Patient-Centric Approach: At Fidel Clinic, patient satisfaction always takes precedence. Before breast lift surgeries, a thorough consultation process ensures that the surgeons understand their patients’ desires and expectations. Enabling them to guide their patients with confidence throughout the journey.

3. Advanced Technology and Modern Facilities: Fidel Clinic employs cutting-edge technology in breast lift surgeries to achieve effective and safe results. All procedures are conducted in modern and hygienic environments. With patient safety being of paramount importance.

4. Aesthetic Harmony: Fidel Clinic’s surgeons aim not only to achieve aesthetically pleasing results. But also to work in harmony with the patient’s body proportions and anatomy during breast lift surgeries. As a result, patients enjoy a natural and well-proportioned appearance after the surgery.

5. Focus on Long-Term Results: Fidel Clinic is committed to achieving long-lasting and satisfying results with every breast lift surgery. Thanks to the expertise and meticulous work of the surgeons. Patients can enjoy a beautiful and aesthetically pleasing appearance for many years to come.

Fidel Clinic stands out in the field of cosmetic surgery, particularly in breast lift procedures. With its team of expert surgeons, patient-centric approach, utilization of advanced technology. And emphasis on aesthetic harmony, Fidel Clinic elevates the beauty of women to a whole new level. If you aspire to achieve a natural and aesthetic look. You can trust in Fidel Clinic’s expertise to make your dreams a reality.

Remember, Fidel Clinic is here for you. Ready to bring out your beauty and provide you with the very best!

Recovery Process and Post-Operative Care Following Breast Lift Surgery in FIDEL CLINIC :

The recovery process after (Mastopexy)breast lift surgery can vary from person to person. But FIDEL CLINIC generally advises of the following stages:

1. Immediately After Surgery: After the surgery, the patient may be kept under observation for a while. And the surgical area may be wrapped with bandages or specialized dressings. Patients are usually discharged on the same day of the surgery.

2. First Week: Pain and swelling are common during the first week. Pain medication may be prescribed during the initial days after surgery. Resting and taking bed rest are essential during this period. Applying cold compresses can help reduce swelling and bruising.

3. Suture Removal: Sutures are absorbable sutures. they are usually dissolved in around 1-2 weeks after the surgery. Suture removal is not needed at all.

4. Healing Period: During the first few weeks, it is recommended to engage in light activities while avoiding heavy lifting and strenuous exercises. Refraining from sports and similar activities for about 4-6 weeks will facilitate the healing process.

5. Appearance of Scars: Breast lift surgery will leave scars. But they tend to fade over time and improve in appearance. Using creams recommended by your surgeon can help speed up the healing of scars.

Post-Operative Care Guidelines:

1. Follow Surgeon’s Instructions: Strictly adhering to the post-operative instructions provided by your surgeon is necessary. This will have a positive impact on the healing process. Taking medications as prescribed. Performing wound care as instructed, and attending recommended follow-up visits are crucial for a successful recovery.

2. Use Supportive Bras: Mastopexy

Wearing a proper supportive bra as advised. By your surgeon will aid in shaping the breast tissues and expedite the healing process.

3. Avoid Smoking and Alcohol: Mastopexy

Smoking and alcohol consumption can negatively affect the healing process. Avoiding these substances after the surgery will contribute to a faster recovery.

4. Nutrition and Hydration: Mastopexy

Maintaining a healthy and balanced diet will support the body’s healing process. Drinking an adequate amount of water is also essential for recovery.

5. Regular Follow-Up Visits:

Attending regular follow-up appointments as specified by your surgeon allows for close monitoring of the healing process. And early detection of any potential complications.

Fidel Clinic Olarak Size hizmet alanında sunduğumuz adımlar :

Fidel Clinic olarak  Mastopexy(Breast Lift) yaptığımız çalışmalar da  bütün hastalarımızın düşüncelerini göz önüne alarak kendimizi günden güne daha da geliştirip büyümekteyiz ancak yaptığımız araştırmalarda bazı Clinic ve Hastahane işletmelerin de yurt dışından gelecek, operasyon yaptırıcak olan hastaları yalnız bıraktığının da gözlemindeyiz. Bizde her daim tercümanımız ve sağlık çalışanımız siz geldiğiniz andan kendi ülkenize gideceğiniz güne kadar sizinle beraber sorucaklarınızı cevaplandıracaktır.

İlk olarak Mastopexy(Breast Lift) da istediğiniz bütün değişimler ve değişiklikleri size en maksimum çalışmayla gösterilecektir. Biz sağlık kuruluşu olarak ekibimiz de hem doktorlarımız olsun hem sağlık çalışanlarımız olsun size her daim en iyi hizmeti sunmak için yanınızda olacaktır.

Çünkü mutluluğunuz ve güzel düşünceleriniz Fidel Clinic olarak bizim için önemli adımlar atmamıza yardımcı olmaktadır. Fakat bu adımları atarken bazı kuruluşlar sadece kendilerini düşündükleri için operasyona gelen hastaları üzmekte ve yanlız bırakmakta. Ancak Biz hem bu üzgün hastaların düşüncelerini düzeltmek için en iyi hizmeti vermekteyiz ve daha önce başka bir yerde kötü deneyim yaşamış olan hastamızın kötü algısını kırmaktayız.

Böylelikle başta belirttiğimiz gibi size verdiğimiz güven bizim için en önemli ilerleyiştir. Çünkü aramızda ki hasta hassasiyeti ve ilişkileri daha güçlü olmaktadır. Ama bu durum hastadan hastaya değişmektedir. Size göre hareket edip sizin istedikleriniz doğrultusunda işlemlerimizi yapmaktayız.

Fidel Clinic olarak Size dair olan Yaklaşımımız ve Düşüncelerimiz :

Sonuçta farklı bir ülkeden bizim burda yaptığımız professional hizmetimizi yaptırmaya gelicek olan sizsiniz, herhangi bir durum olmadığı taktirde size sizin bildiğinizden daha iyi bir operasyon süreci yaşatmak için burdayız. Bundan böyle kendinizi, kendi evinizde hissedebilirsiniz. Üstelik sadece bununla da kalmayıp İstanbul da daha erken bir geliş yaparak size tercümanımız nerden alışveriş yapılacağını ve gezilmesi gereken yerleri söyleyip o günün boşluğuna göre yardımcı olabiliyoruz. Bu nedenle yanınız da olmama durumunda telefonla istediğiniz her saat bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bizimle çıktığınız bu yolculukta sizi asla yalnız ve yarı yolda bırakmayız.

Bu yüzden en önemli olaylar sizinle kurduğumuz güzel iletişim ve devamı, operasyon en kolay ve en basit iş bizim için. Çünkü yıllardır operasyon yaptığımızdan dolayı bu işte en güzel noktalara gelmiş bulunmaktayız. Böylelikle operasyon süreçlerinin takibi ilaçların zamanın da alımı rutin kontrollerle beraber istediğiniz görünüme kavuşacaksınız. Ama ihmaller olmadan doktorumuzun dediklerine uyarak kısa süreli bir disiplinle olucak.

Ama disiplin dışına çıkılıp alkol ve benzeri içecekler ve katı gıdaları kullanmak iyileşme sürecini yavaşlatacaktır. Çünkü iyileşme süresinde bu tarz tüketimler hem kan dolaşımını ve organ yorgunluğuna neden olabiliyor. Bu yüzden böyle gıda tüketimlerinden uzak duracağız. Ama ameliyattan ameliyata göre değiştiği için bazı iyileşme sürelerin de daha hızlı toparlanmalar da olabiliyor. Böylelikle istediğiniz yaşam standartlarına dönmeniz çok kolay ve gün olarak kısadır. Böylelikle hem istediğiniz görünüme hemde istediğiniz yaşam kalitesine varmış olucaksınız. Fakat bu yolculukta Bizi tercih ettiğiniz için size en güzel hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu nedenle yaptığımız her işin arkasındayız. 

Sizi kendi evinizde ki hissiyatı vermekten gurur duyuyoruz bu nedenle işimize günden güne daha da değer veriyoruz. Çünkü sizin mutlu olmanız her anlamda bize pozitif olarak geri dönüşü olacaktır.

Fidel Clinic olarak Sağlıklı günler dileriz, çünkü Sizin sağlığınız Bizim için çok önemli.

 

Mastopexy – Breast Lift