Jaw Reduction - Fidel Clinic
Fidel Clinic: Achieve a Balanced and Defined Jawline with Jaw Reduction Surgery :

A well-defined and balanced jawline can greatly enhance one’s facial aesthetics. Creating a harmonious and attractive appearance. At Fidel Clinic, we specialize in jaw reduction surgery, a transformative procedure designed to refine the jawline and achieve facial harmony. Let’s explore the benefits of jaw reduction surgery and outline the comprehensive process provided by Fidel Clinic.

Fidel Clinic: Expertise and Trust in Aesthetic Surgery:

Fidel Clinic is renowned for its expertise in aesthetic surgery and commitment to delivering exceptional results. Our team of experienced plastic surgeons and dedicated professionals is committed to providing personalized care. And tailored treatment plans to meet the unique needs of each patient. You can trust Fidel Clinic to provide outstanding service and ensure your satisfaction throughout the jaw reduction surgery journey.

Jaw Reduction: Enhance Facial Proportions and Confidence:

Jaw reduction surgery is a specialized procedure aimed at reshaping and refining the jawline. For a more balanced and aesthetically pleasing appearance. This procedure is particularly suitable for individuals with an overly prominent or asymmetrical jawline. By removing excess bone or muscle in the jaw area. Jaw reduction surgery helps achieve facial symmetry. Creating a softer and more proportionate facial profile.

The Jaw Reduction Surgery Process at Fidel Clinic:

At Fidel Clinic:

Your safety and comfort are our top priorities throughout the jaw reduction surgery process. It begins with a detailed consultation. During which our expert surgeons evaluate your facial structure and discuss your goals and expectations. This allows us to create a customized treatment plan tailored to your specific needs.

On the day of the surgery. You will be welcomed to Fidel Clinic’s state-of-the-art facility by our experienced surgeons and caring staff. The surgery is typically performed under general anesthesia to ensure your comfort. Our skilled surgeons employ advanced techniques to carefully sculpt and reshape the jawline. Taking into account your desired outcome and maintaining facial harmony.

During the postoperative period. Our dedicated team will provide you with comprehensive aftercare instructions to facilitate a smooth recovery. Swelling and bruising are common after the surgery but will gradually subside over time. Fidel Clinic will schedule follow-up appointments to monitor your progress, address any concerns. But most importantly provide support throughout your healing journey.

At Fidel Clinic. We are committed to helping you achieve a balanced and defined jawline through jaw reduction surgery. Our experienced team of surgeons and dedicated professionals will guide you through every step of the process. Ensuring your safety, comfort, and satisfaction. If you are considering jaw reduction surgery to enhance your facial proportions and boost your confidence. We invite you to schedule a consultation with Fidel Clinic and begin your journey towards a more harmonious appearance.

jaw-reduction Fidel Clinic

Jaw Reduction Surgery: Benefits and Post-Operative Care at Fidel Clinic ;

Jaw reduction surgery, also known as mandibular angle reduction. Is a cosmetic procedure performed to improve the appearance of the jawline and reduce the size or width of the jaw. At Fidel Clinic, our experienced plastic surgeons perform this surgery. All to help patients achieve a more balanced and aesthetically pleasing facial profile.

Benefits of Jaw Reduction Surgery:

1. Enhanced Facial Aesthetics:

Jaw reduction surgery can provide a more harmonious and balanced facial appearance. By reducing the prominence of a large or wide jaw.

2. Improved Facial Proportions:

A prominent jawline can sometimes create an imbalance with other facial features. Jaw reduction surgery helps to achieve better facial proportions and symmetry.

3. Boost in Self-Confidence:

Patients who feel self-conscious about the size of their jawline. They may experience an increase in self-confidence and self-esteem after jaw reduction surgery.

Post-Operative Care:

1. Rest and Recovery:

Following the surgery. It is essential for our patients to get adequate rest and follow the recommended recovery period. Adhering to the surgeon’s advice supports a swift and healthy recovery.

2. Medication and Wound Care:

Our surgeon will prescribe necessary medications. And also proper wound care is essential to reduce the risk of infection and promote healing.

3. Nutrition and Hydration:

Maintaining a healthy diet and staying well-hydrated is important. It contributes to the healing process and help the body regain strength after the surgery.

4. Compliance with Surgeon’s Instructions:

Following our surgeon’s post-operative instructions diligently is crucial. It enhances the success of the surgery and reduces the risk of complications.

Jaw reduction surgery can provide significant aesthetic improvements for suitable candidates. However, like any surgical procedure, it carries certain risks and potential complications. Therefore, a detailed evaluation before the surgery and adherence to our surgeon’s recommendations are crucial.

At Fidel Clinic, our priority is to offer a safe and successful surgical experience for our patients undergoing jaw reduction surgery. With our expert plastic surgeons and skilled team. We provide comprehensive support. To ensure a smooth recovery and achieve the desired results for our patients.

Fidel Clinic Olarak Size hizmet alanında sunduğumuz adımlar :

Fidel Clinic olarak (Jaw Reduction) yaptığımız çalışmalar da  bütün hastalarımızın düşüncelerini göz önüne alarak kendimizi günden güne daha da geliştirip büyümekteyiz ancak yaptığımız araştırmalarda bazı Clinic ve Hastahane işletmelerin de yurt dışından gelecek, operasyon yaptırıcak olan hastaları yalnız bıraktığının da gözlemindeyiz. Bizde her daim tercümanımız ve sağlık çalışanımız siz geldiğiniz andan kendi ülkenize gideceğiniz güne kadar sizinle beraber sorucaklarınızı cevaplandıracaktır.

İlk olarak (Jaw Reduction) da istediğiniz bütün değişimler ve değişiklikleri size en maksimum çalışmayla gösterilecektir. Biz sağlık kuruluşu olarak ekibimiz de hem doktorlarımız olsun hem sağlık çalışanlarımız olsun size her daim en iyi hizmeti sunmak için yanınızda olacaktır.

Çünkü mutluluğunuz ve güzel düşünceleriniz Fidel Clinic olarak bizim için önemli adımlar atmamıza yardımcı olmaktadır. Fakat bu adımları atarken bazı kuruluşlar sadece kendilerini düşündükleri için operasyona gelen hastaları üzmekte ve yanlız bırakmakta. Ancak Biz hem bu üzgün hastaların düşüncelerini düzeltmek için en iyi hizmeti vermekteyiz ve daha önce başka bir yerde kötü deneyim yaşamış olan hastamızın kötü algısını kırmaktayız.

Böylelikle başta belirttiğimiz gibi size verdiğimiz güven bizim için en önemli ilerleyiştir. Çünkü aramızda ki hasta hassasiyeti ve ilişkileri daha güçlü olmaktadır. Ama bu durum hastadan hastaya değişmektedir. Size göre hareket edip sizin istedikleriniz doğrultusunda işlemlerimizi yapmaktayız.

Fidel Clinic olarak Size dair olan Yaklaşımımız ve Düşüncelerimiz :

Sonuçta farklı bir ülkeden bizim burda yaptığımız professional hizmetimizi yaptırmaya gelicek olan sizsiniz, herhangi bir durum olmadığı taktirde size sizin bildiğinizden daha iyi bir operasyon süreci yaşatmak için burdayız. Bundan böyle kendinizi, kendi evinizde hissedebilirsiniz. Üstelik sadece bununla da kalmayıp İstanbul da daha erken bir geliş yaparak size tercümanımız nerden alışveriş yapılacağını ve gezilmesi gereken yerleri söyleyip o günün boşluğuna göre yardımcı olabiliyoruz. Bu nedenle yanınız da olmama durumunda telefonla istediğiniz her saat bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bizimle çıktığınız bu yolculukta sizi asla yalnız ve yarı yolda bırakmayız.

Bu yüzden en önemli olaylar sizinle kurduğumuz güzel iletişim ve devamı, operasyon en kolay ve en basit iş bizim için. Çünkü yıllardır operasyon yaptığımızdan dolayı bu işte en güzel noktalara gelmiş bulunmaktayız. Böylelikle operasyon süreçlerinin takibi ilaçların zamanın da alımı rutin kontrollerle beraber istediğiniz görünüme kavuşacaksınız. Ama ihmaller olmadan doktorumuzun dediklerine uyarak kısa süreli bir disiplinle olucak.

Ama disiplin dışına çıkılıp alkol ve benzeri içecekler ve katı gıdaları kullanmak iyileşme sürecini yavaşlatacaktır. Çünkü iyileşme süresinde bu tarz tüketimler hem kan dolaşımını ve organ yorgunluğuna neden olabiliyor. Bu yüzden böyle gıda tüketimlerinden uzak duracağız. Ama ameliyattan ameliyata göre değiştiği için bazı iyileşme sürelerin de daha hızlı toparlanmalar da olabiliyor. Böylelikle istediğiniz yaşam standartlarına dönmeniz çok kolay ve gün olarak kısadır. Böylelikle hem istediğiniz görünüme hemde istediğiniz yaşam kalitesine varmış olucaksınız. Fakat bu yolculukta Bizi tercih ettiğiniz için size en güzel hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu nedenle yaptığımız her işin arkasındayız.

Sizi kendi evinizde ki hissiyatı vermekten gurur duyuyoruz bu nedenle işimize günden güne daha da değer veriyoruz. Çünkü sizin mutlu olmanız her anlamda bize pozitif olarak geri dönüşü olacaktır.

Fidel Clinic olarak Sağlıklı günler dileriz, çünkü Sizin sağlığınız Bizim için çok önemli.

 

 

Jaw Reduction