Face Lift - Fidel Clinic
Fidel Clinic Face Lift Surgery:

Fidel Clinic Face lift surgery, medically known as rhytidectomy, is a cosmetic surgical procedure performed to correct sagging and wrinkles on the face. Aiming to achieve a more youthful and rejuvenated appearance. This surgery addresses the effects of aging and environmental factors that lead to facial sagging, laxity, and wrinkles. It typically involves the face, neck, and jawline. Helping to tighten the facial features and provide a smoother, more youthful appearance.

How is Face Lift Surgery Performed ;

Face lift surgery is usually performed under general anesthesia. As to ensure the patient’s comfort and well-being during the procedure. Before and during the surgery. The surgeon makes incisions in strategic areas of the face and may follow these steps:

1. Anesthesia: The patient is appropriately anesthetized to ensure a pain-free experience throughout the surgery.

2. Incision Placement: The surgeon carefully determines the placement of incisions. Often hidden within the hairline and behind the ears to minimize noticeable scarring.

3. Skin and Muscle Tightening: The surgeon makes adjustments to the skin and muscle tissues of the face to achieve a tighter and firmer appearance.

4. Removal of Excess Skin and Fat: If necessary, excess skin and fat may be removed.

5. Incision Closure: Once the surgery is completed. The incisions are meticulously closed with sutures.

Fidel Clinic: How Long Does the Facelift Surgery Last ;

Facelift surgery, or medically known as rhytidectomy, is a cosmetic surgical procedure. Performed to correct signs of aging and reduce facial sagging, wrinkles, and other effects of aging. The longevity of the facelift surgery results can vary depending on several factors. And may differ from person to person.

Important factors that can influence the longevity of facelift surgery results include:

FaceLift - Fidel Clinic

1. Age: The effects of facelift surgery may last longer in younger patients since the signs of aging are not yet as prominent. However, in older patients, the aging process may continue even after the surgery, leading to some reduction in the results over time.

2. Genetic Factors: Genetic traits such as skin elasticity and collagen production can affect how long the results of the facelift surgery last.

3. Skincare and Protection: Regular skincare and sun protection habits after the surgery can contribute to longer-lasting results.

4. Lifestyle: Maintaining a healthy lifestyle, engaging in regular exercise and following a balanced diet helps with the longevity. Also refraining from smoking can all influence the longevity of facelift surgery results.

Generally, the effects of facelift surgery can last for a significant period. And patients can enjoy a more youthful and rejuvenated appearance for many years. However, it is important to note that the aging process will continue over time. And the results are not permanent. Nevertheless, maintaining a consistent skincare routine and adopting a healthy lifestyle is important. It can help prolong the results of the surgery.

At Fidel Clinic, our expert plastic surgeons and experienced team provide support. All to help our patients achieve the best results. We emphasize the importance of post-operative care and lifestyle choices. This is important to help our patients maintain the benefits of facelift surgery for an extended period.

Fidel Clinic: How the Post-Operative Process Works After Facelift Surgery ;

The post-operative process after facelift surgery involves the patient’s recovery period following the surgery. During this time, swelling and bruising on the face gradually subside, and incision scars heal. Here is an overview of the general post-operative process after facelift surgery:

1. Initial Days After Surgery:

After the surgery. Patients typically stay in the hospital for a few days. During this time, dressings are applied to the face. And also prescribed medications are administered regularly.

2. Reduction of Swelling and Bruising:

Swelling and bruising may be present on the face after the surgery. However, with time, these symptoms decrease. And they usually resolve completely within a few weeks.

3. Healing Period:

After the reduction of swelling and bruising, patients may feel comfortable enough to return to public life within 2-3 weeks. However, complete healing may take a longer period, and the face may fully return to normal over the course of a few months.

4. Post-Operative Care:

It is essential for patients to follow the doctor’s recommended post-operative care instructions. Protecting the face from the sun and external factors supports the healing process.

5. Follow-Up Visits:

Regular follow-up visits and check-ups after the surgery allow the doctor to monitor the patient’s healing progress and intervene if necessary.

At Fidel Clinic. We provide all the necessary support to ensure our patients have the best possible recovery. Our expert plastic surgeons and experienced team assist patients in achieving a healthy healing process. And finally obtaining the best results.

 

Fidel Clinic Olarak Size hizmet alanında sunduğumuz adımlar :

Fidel Clinic olarak (Face Lift) yaptığımız çalışmalar da  bütün hastalarımızın düşüncelerini göz önüne alarak kendimizi günden güne daha da geliştirip büyümekteyiz ancak yaptığımız araştırmalarda bazı Clinic ve Hastahane işletmelerin de yurt dışından gelecek operasyon yaptırıcak olan hastaları yalnız bıraktığının da gözlemindeyiz. Bizde her daim tercümanımız ve sağlık çalışanımız siz geldiğiniz andan kendi ülkenize gideceğiniz güne kadar sizinle beraber sorucaklarınızı cevaplandıracaktır.

İlk olarak (Face Lift) da istediğiniz bütün değişimler ve değişiklikleri size en maksimum çalışmayla gösterilecektir. Biz sağlık kuruluşu olarak ekibimiz de hem doktorlarımız olsun hem sağlık çalışanlarımız olsun size her daim en iyi hizmeti sunmak için yanınızda olacaktır.

Çünkü mutluluğunuz ve güzel düşünceleriniz Fidel Clinic olarak bizim için önemli adımlar atmamıza yardımcı olmaktadır. Fakat bu adımları atarken bazı kuruluşlar sadece kendilerini düşündükleri için operasyona gelen hastaları üzmekte ve yanlız bırakmakta. Ancak Biz hem bu üzgün hastaların düşüncelerini düzeltmek için en iyi hizmeti vermekteyiz ve daha önce başka bir yerde kötü deneyim yaşamış olan hastamızın kötü algısını kırmaktayız.

Böylelikle başta belirttiğimiz gibi size verdiğimiz güven bizim için en önemli ilerleyiştir. Çünkü aramızda ki hasta hassasiyeti ve ilişkileri daha güçlü olmaktadır. Ama bu durum hastadan hastaya değişmektedir. Size göre hareket edip sizin istedikleriniz doğrultusunda işlemlerimizi yapmaktayız.

Fidel Clinic olarak Size dair olan Yaklaşımımız ve Düşüncelerimiz :

Sonuçta farklı bir ülkeden bizim burda yaptığımız professional hizmetimizi yaptırmaya gelicek olan sizsiniz, herhangi bir durum olmadığı taktirde size sizin bildiğinizden daha iyi bir operasyon süreci yaşatmak için burdayız. Bundan böyle kendinizi, kendi evinizde hissedebilirsiniz. Üstelik sadece bununla da kalmayıp İstanbul da daha erken bir geliş yaparak size tercümanımız nerden alışveriş yapılacağını ve gezilmesi gereken yerleri söyleyip o günün boşluğuna göre yardımcı olabiliyoruz. Bu nedenle yanınız da olmama durumunda telefonla istediğiniz her saat bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bizimle çıktığınız bu yolculukta sizi asla yalnız ve yarı yolda bırakmayız.

Bu yüzden en önemli olaylar sizinle kurduğumuz güzel iletişim ve devamı, operasyon en kolay ve en basit iş bizim için. Çünkü yıllardır operasyon yaptığımızdan dolayı bu işte en güzel noktalara gelmiş bulunmaktayız. Böylelikle operasyon süreçlerinin takibi ilaçların zamanın da alımı rutin kontrollerle beraber istediğiniz görünüme kavuşacaksınız. Ama ihmaller olmadan doktorumuzun dediklerine uyarak kısa süreli bir disiplinle olucak.

Ama disiplin dışına çıkılıp alkol ve benzeri içecekler ve katı gıdaları kullanmak iyileşme sürecini yavaşlatacaktır. Çünkü iyileşme süresinde bu tarz tüketimler hem kan dolaşımını ve organ yorgunluğuna neden olabiliyor. Bu yüzden böyle gıda tüketimlerinden uzak duracağız. Ama ameliyattan ameliyata göre değiştiği için bazı iyileşme sürelerin de daha hızlı toparlanmalar da olabiliyor. Böylelikle istediğiniz yaşam standartlarına dönmeniz çok kolay ve gün olarak kısadır. Böylelikle hem istediğiniz görünüme hemde istediğiniz yaşam kalitesine varmış olucaksınız. Fakat bu yolculukta Bizi tercih ettiğiniz için size en güzel hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu nedenle yaptığımız her işin arkasındayız. 

Sizi kendi evinizde ki hissiyatı vermekten gurur duyuyoruz bu nedenle işimize günden güne daha da değer veriyoruz. Çünkü sizin mutlu olmanız her anlamda bize pozitif olarak geri dönüşü olacaktır.

Fidel Clinic olarak Sağlıklı günler dileriz, çünkü Sizin sağlığınız Bizim için çok önemli.

Face Lift