DHI Transplant - Fidel Clinic
How DHI (Direct Hair Transplantation) Preparation is performed at Fidel Clinic:

1. Consultation and Evaluation:(DHI Transplant) First, you will have a consultation with our hair transplantation specialists at Fidel Clinic. We assess your hair condition, listen to your hair transplantation expectations and desires. We examine your hair structure, donor area, and the recipient area. During this evaluation process, a detailed discussion is conducted to determine the most suitable treatment plan for you.

2. Determining the Donor Area: The donor area for hair transplantation is usually the back of the head, specifically the occipital area. This area is preferred as it typically has permanent hair follicles suitable for transplantation. The individual hair follicles from the donor area will be extracted and utilized.

How DHI (Direct Hair Transplantation) is performed at Fidel Clinic:

DHI Transplant1. Local Anesthesia: To ensure a comfortable experience during the hair transplantation procedure. Local anesthesia is administered to both the donor area and the recipient area. This way, you won’t feel any pain or discomfort during the procedure.

2. Extraction of Hair Follicles: In DHI technique. Hair follicles are individually extracted using a specialized tool called Choi Pen. The Choi Pen is an injector used to both extract and implant hair follicles. With this tool, the hair follicles are carefully extracted. Then simultaneously transferred to the recipient area.

3. Preparation of the Recipient Area: The recipient area, where the hair will be implanted. Is prepared by creating micro-channels using microsurgical instruments. These channels are meticulously opened. To ensure the correct angles and directions for the placement of the hair follicles.

4. Implantation of Hair Follicles: Using the Choi Pen. The hair follicles are directly implanted into the recipient area. The Choi Pen ensures precise placement of the hair follicles at the correct angle and provides a natural distribution. This results in a natural and aesthetic outcome.

5. Healing and Results: After the hair transplantation procedure is completed. Donor area is sterilely bandaged and protected for a few days. The transplanted hair follicles gradually settle into their new positions during the healing process and start growing naturally. The healing process may vary from person to person. But typically, normal daily activities can be resumed within a few weeks.

At Fidel Clinic, our goal is to achieve natural and permanent results through. The DHI hair transplantation method. Our hair transplantation specialists, with their expertise and experience. Will strive to provide you with the best possible outcome.

Advantages of the DHI Transplant as offered by Fidel Clinic:

1. Natural and Aesthetic Results:

The DHI Transplant technique achieves natural and aesthetic results. By directly implanting hair follicles into the recipient area. With the use of Choi Pen, the hair follicles are placed at the correct angle. And distributed in a way that mimics natural hair growth. Resulting in a seamless and aesthetically pleasing hairline and density.

2. Minimal Healing Time:

DHI is a minimally invasive technique, and the healing process is typically faster. Since channel creation and implantation are done simultaneously. The recovery period may be shorter. Allowing patients to return to their normal daily activities sooner.

Dhi - Fidel Clinic

3. Higher Graft Survival Rate:

The direct implantation of hair follicles in the DHI technique leads to higher graft survival rates. By placing the follicles directly into the recipient area, more follicles have the chance to survive and thrive. Resulting in a denser and more natural-looking hair outcome.

4. Minimal Scarring:

With the use of micro-channels for implantation, the DHİ technique minimizes scarring. The micro-channels are small and precise, reducing the risk of visible scars. It is a less invasive procedure. Which generally results in minimal scarring.

5. Reduced Tissue Trauma:

The DHİ technique causes less tissue trauma during the extraction and implantation process. This allows the donor hair to grow naturally and promotes healthy hair growth in the recipient area.

At Fidel Clinic, we aim to provide these advantages through the DHİ technique. Our hair transplantation specialists evaluate each individual’s hair condition. And expectations to create a personalized treatment plan, ensuring natural and aesthetically pleasing results.

Post-operative instructions after DHI as provided by Fidel Clinic:

1. First 24 Hours: After DHI hair transplantation, keep your head slightly elevated and avoid touching the transplanted area for at least 24 hours. Avoid any contact with the scalp during this time.

2. First 3 Days: Refrain from washing your hair for the first three days. It is important to prevent any potential damage to the scalp. You may consider using a hat or bandana to protect your hair during this period.

3. Washing Process: On the third day after DHI hair transplantation, you can start washing your hair as directed by your doctor. You may need to use a specialized shampoo for this purpose. Be gentle during the washing process and avoid applying direct pressure with water.

4. First Week: Avoid heavy exercises and excessive sweating during the first week after DHI hair transplantation. Sweating can potentially harm the scalp or increase the risk of infection. Additionally, refrain from smoking and consuming alcohol during this period, as they can negatively impact the healing process.

5. First Month: Protect your scalp from the sun and exposure to direct sunlight during the first month after DHI hair transplantation. You can use a hat or sunscreen to prevent the harmful effects of the sun. Also, remember to take any supplements recommended by your doctor.

6. Healing Process: The healing process after DHI hair transplantation can vary for each individual. Some individuals may experience mild scabbing, redness, or swelling, which is normal and typically resolves within a few weeks. Follow your doctor’s instructions for the healing process.

These guidelines encompass important points to consider after (DHI Transplant) hair transplantation. However, since every individual’s situation may vary, it is essential to follow your doctor’s personalized instructions and recommendations.

Fidel Clinic Olarak Size hizmet alanında sunduğumuz adımlar :

Fidel Clinic olarak DHI Transplant (Direct Hair Transplantation) yaptığımız çalışmalar da  bütün hastalarımızın düşüncelerini göz önüne alarak kendimizi günden güne daha da geliştirip büyümekteyiz ancak yaptığımız araştırmalarda bazı Clinic ve Hastahane işletmelerin de yurt dışından gelecek, operasyon yaptırıcak olan hastaları yalnız bıraktığının da gözlemindeyiz. Bizde her daim tercümanımız ve sağlık çalışanımız siz geldiğiniz andan kendi ülkenize gideceğiniz güne kadar sizinle beraber sorucaklarınızı cevaplandıracaktır.

İlk olarak DHI Transplant (Direct Hair Transplantation) da istediğiniz bütün değişimler ve değişiklikleri size en maksimum çalışmayla gösterilecektir. Biz sağlık kuruluşu olarak ekibimiz de hem doktorlarımız olsun hem sağlık çalışanlarımız olsun size her daim en iyi hizmeti sunmak için yanınızda olacaktır.

Çünkü mutluluğunuz ve güzel düşünceleriniz Fidel Clinic olarak bizim için önemli adımlar atmamıza yardımcı olmaktadır. Fakat bu adımları atarken bazı kuruluşlar sadece kendilerini düşündükleri için operasyona gelen hastaları üzmekte ve yanlız bırakmakta. Ancak Biz hem bu üzgün hastaların düşüncelerini düzeltmek için en iyi hizmeti vermekteyiz ve daha önce başka bir yerde kötü deneyim yaşamış olan hastamızın kötü algısını kırmaktayız.

Böylelikle başta belirttiğimiz gibi size verdiğimiz güven bizim için en önemli ilerleyiştir. Çünkü aramızda ki hasta hassasiyeti ve ilişkileri daha güçlü olmaktadır. Ama bu durum hastadan hastaya değişmektedir. Size göre hareket edip sizin istedikleriniz doğrultusunda işlemlerimizi yapmaktayız.

Fidel Clinic olarak Size dair olan Yaklaşımımız ve Düşüncelerimiz :

Sonuçta farklı bir ülkeden bizim burda yaptığımız professional hizmetimizi yaptırmaya gelicek olan sizsiniz, herhangi bir durum olmadığı taktirde size sizin bildiğinizden daha iyi bir operasyon süreci yaşatmak için burdayız. Bundan böyle kendinizi, kendi evinizde hissedebilirsiniz. Üstelik sadece bununla da kalmayıp İstanbul da daha erken bir geliş yaparak size tercümanımız nerden alışveriş yapılacağını ve gezilmesi gereken yerleri söyleyip o günün boşluğuna göre yardımcı olabiliyoruz. Bu nedenle yanınız da olmama durumunda telefonla istediğiniz her saat bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bizimle çıktığınız bu yolculukta sizi asla yalnız ve yarı yolda bırakmayız.

Bu yüzden en önemli olaylar sizinle kurduğumuz güzel iletişim ve devamı, operasyon en kolay ve en basit iş bizim için. Çünkü yıllardır operasyon yaptığımızdan dolayı bu işte en güzel noktalara gelmiş bulunmaktayız. Böylelikle operasyon süreçlerinin takibi ilaçların zamanın da alımı rutin kontrollerle beraber istediğiniz görünüme kavuşacaksınız. Ama ihmaller olmadan doktorumuzun dediklerine uyarak kısa süreli bir disiplinle olucak.

Ama disiplin dışına çıkılıp alkol ve benzeri içecekler ve katı gıdaları kullanmak iyileşme sürecini yavaşlatacaktır. Çünkü iyileşme süresinde bu tarz tüketimler hem kan dolaşımını ve organ yorgunluğuna neden olabiliyor. Bu yüzden böyle gıda tüketimlerinden uzak duracağız. Ama ameliyattan ameliyata göre değiştiği için bazı iyileşme sürelerin de daha hızlı toparlanmalar da olabiliyor. Böylelikle istediğiniz yaşam standartlarına dönmeniz çok kolay ve gün olarak kısadır. Böylelikle hem istediğiniz görünüme hemde istediğiniz yaşam kalitesine varmış olucaksınız. Fakat bu yolculukta Bizi tercih ettiğiniz için size en güzel hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu nedenle yaptığımız her işin arkasındayız. 

Sizi kendi evinizde ki hissiyatı vermekten gurur duyuyoruz bu nedenle işimize günden güne daha da değer veriyoruz. Çünkü sizin mutlu olmanız her anlamda bize pozitif olarak geri dönüşü olacaktır.

Fidel Clinic olarak Sağlıklı günler dileriz, çünkü Sizin sağlığınız Bizim için çok önemli.

DHI Transplant