Arm Lift - Fidel Clinic
Arm Lift Surgery (Brachioplasty) at Fidel Clinic: Achieving Aesthetic and Toned Arms :

At Fidel Clinic (Arm Lift), we specialize in Arm Lift Surgery, medically known as “Brachioplasty”. To address sagging and excess skin in the arm area. Brachioplasty is a cosmetic surgical procedure designed to correct sagging caused by different factors. Such as aging, decreased skin elasticity, significant weight loss, or genetic predisposition.

What is Arm Lift Surgery?
Arm Lift Surgery is performed to remove excess skin and fat from the upper arm region, creating a more toned and contoured appearance. This procedure is personalized to cater to each patient’s unique needs and goals.

The Arm Lift Surgery Procedure:

The technique used for Arm Lift Surgery may vary depending on the amount of sagging and the quality of the skin in the arm area.

1. Liposuction with Arm Lift: If the patient has minimal sagging and good skin elasticity. It may be combined with Arm Lift Surgery. Liposuction involves the use of a thin cannula to remove excess fat. Resulting in a more sculpted arm shape.

Arm Lift - Fidel Clinic

2. Brachioplasty Surgery: When excess skin is present along with sagging. A traditional Brachioplasty procedure is recommended. During this surgery, an incision is typically made on the inside of the arm. Starting from the underarm area and extending downwards. Excess skin and fat are removed. Then the remaining skin is tightened and sutured for a more toned and aesthetically pleasing arm contour.

Fidel Clinic’s Approach to Arm Lift Surgery:

At Fidel Clinic, we emphasize a patient-centric approach. Tailoring our treatments to meet the unique needs and expectations of each individual. Our experienced plastic surgeons utilize advanced surgical techniques and maintain a safe surgical environment. To ensure optimal results for our patients. We also provide comprehensive post-operative care and guidance to support the recovery process.

Arm Lift Surgery (Brachioplasty) is an effective cosmetic procedure to address sagging and excess skin in the arm area, resulting in a more aesthetically pleasing and contoured appearance. At Fidel Clinic, our dedicated team of experts and state-of-the-art medical facilities enable us to offer the best solutions for achieving toned and attractive arms. We welcome anyone seeking a more confident and sculpted arm appearance to consult with Fidel Clinic for personalized care and exceptional results.

Arm Lift - Fidel Clinic
Aftercare following Arm Lift Surgery at Fidel Clinic:

1. Taking Medications Regularly: Your doctor will prescribe medications to manage pain and reduce the risk of infection. Take these medications regularly and as per your doctor’s instructions.

2. Monitoring Bandages and Dressings: After the surgery, you may have bandages or dressings on your arms. Follow your doctor’s advice regarding how long to keep them on. If needed, consult your doctor for changing or refreshing the dressings.

3. Expecting Swelling and Bruising: Swelling and bruising are normal after arm lift surgery. These symptoms will gradually diminish over time. Using cold compresses, elevating your arms. And moving as per your doctor’s advice can help reduce swelling and bruising.

4. Gradually Resuming Physical Activities: Avoid engaging in strenuous physical activities immediately after arm lift surgery. Start light exercises gradually, following your doctor’s approval. However, consult your doctor before starting heavy lifting or intense sports.

5. Paying Attention to Nutrition: Maintaining a healthy diet post-surgery supports the healing process. Drink plenty of water and follow a balanced diet.

8. Attending Regular Check-ups and Follow-ups: Ensure you attend regular follow-up appointments as scheduled by your doctor. These appointments will assess your healing progress and provide necessary guidance.

Keep in mind that the healing process after arm lift surgery may vary from person. At Fidel Clinic, we are here to provide you with the best care and guidance. Especially during your arm lift surgery recovery. If you have any concerns or issues during the post-operative period. Always consult your doctor and follow their advice diligently.

The Average Duration of Arm Lift Surgery:

The duration of an arm lift surgery can vary based on several factors. These factors include the patient’s overall health, the complexity of the surgery, additional procedures being performed, and the experience of our surgeon. On average, an arm lift surgery can take around 2 to 3 hours. However, the duration of the surgery can vary based on the individual patient’s circumstances. The specific duration of the surgery will be determined after a pre-operative assessment by our surgeon. Therefore, it’s important to consult directly with our surgeon for a more precise estimate regarding the duration of the procedure.

 

The Positive Aspects of Arm Lift Surgery:
  1. Improved Aesthetic Appearance: Arm lift surgery can provide a more aesthetic appearance by correcting sagging or loose skin and tissues.

  2. Increased Confidence: Achieving tighter and more sculpted arms through the surgery can help patients feel more content with their bodies and boost their confidence.

  3. Comfort and Mobility: Correcting sagging skin and tissues allows patients to move their arms more comfortably and engage in daily activities more easily.

  4. Long-lasting Results: Well-performed arm lift surgery results can often last for many years, although the natural effects of aging may continue over time.

  5. Advancements in Surgical Technology: Advanced surgical techniques and technology have made arm lift surgeries safer, less invasive, and more effective.

Fidel Clinic Olarak Size hizmet alanında sunduğumuz adımlar :

Fidel Clinic olarak (Arm Lift) yaptığımız çalışmalar da  bütün hastalarımızın düşüncelerini göz önüne alarak kendimizi günden güne daha da geliştirip büyümekteyiz ancak yaptığımız araştırmalarda bazı Clinic ve Hastahane işletmelerin de yurt dışından gelecek, operasyon yaptırıcak olan hastaları yalnız bıraktığının da gözlemindeyiz. Bizde her daim tercümanımız ve sağlık çalışanımız siz geldiğiniz andan kendi ülkenize gideceğiniz güne kadar sizinle beraber sorucaklarınızı cevaplandıracaktır.

İlk olarak (Arm Lifting) da istediğiniz bütün değişimler ve değişiklikleri size en maksimum çalışmayla gösterilecektir. Biz sağlık kuruluşu olarak ekibimiz de hem doktorlarımız olsun hem sağlık çalışanlarımız olsun size her daim en iyi hizmeti sunmak için yanınızda olacaktır.

Çünkü mutluluğunuz ve güzel düşünceleriniz Fidel Clinic olarak bizim için önemli adımlar atmamıza yardımcı olmaktadır. Fakat bu adımları atarken bazı kuruluşlar sadece kendilerini düşündükleri için operasyona gelen hastaları üzmekte ve yanlız bırakmakta. Ancak Biz hem bu üzgün hastaların düşüncelerini düzeltmek için en iyi hizmeti vermekteyiz ve daha önce başka bir yerde kötü deneyim yaşamış olan hastamızın kötü algısını kırmaktayız.

Böylelikle başta belirttiğimiz gibi size verdiğimiz güven bizim için en önemli ilerleyiştir. Çünkü aramızda ki hasta hassasiyeti ve ilişkileri daha güçlü olmaktadır. Ama bu durum hastadan hastaya değişmektedir. Size göre hareket edip sizin istedikleriniz doğrultusunda işlemlerimizi yapmaktayız.

Fidel Clinic olarak Size dair olan Yaklaşımımız ve Düşüncelerimiz :

Sonuçta farklı bir ülkeden bizim burda yaptığımız professional hizmetimizi yaptırmaya gelicek olan sizsiniz, herhangi bir durum olmadığı taktirde size sizin bildiğinizden daha iyi bir operasyon süreci yaşatmak için burdayız. Bundan böyle kendinizi, kendi evinizde hissedebilirsiniz. Üstelik sadece bununla da kalmayıp İstanbul da daha erken bir geliş yaparak size tercümanımız nerden alışveriş yapılacağını ve gezilmesi gereken yerleri söyleyip o günün boşluğuna göre yardımcı olabiliyoruz. Bu nedenle yanınız da olmama durumunda telefonla istediğiniz her saat bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bizimle çıktığınız bu yolculukta sizi asla yalnız ve yarı yolda bırakmayız.

Bu yüzden en önemli olaylar sizinle kurduğumuz güzel iletişim ve devamı, operasyon en kolay ve en basit iş bizim için. Çünkü yıllardır operasyon yaptığımızdan dolayı bu işte en güzel noktalara gelmiş bulunmaktayız. Böylelikle operasyon süreçlerinin takibi ilaçların zamanın da alımı rutin kontrollerle beraber istediğiniz görünüme kavuşacaksınız. Ama ihmaller olmadan doktorumuzun dediklerine uyarak kısa süreli bir disiplinle olucak.

Ama disiplin dışına çıkılıp alkol ve benzeri içecekler ve katı gıdaları kullanmak iyileşme sürecini yavaşlatacaktır. Çünkü iyileşme süresinde bu tarz tüketimler hem kan dolaşımını ve organ yorgunluğuna neden olabiliyor. Bu yüzden böyle gıda tüketimlerinden uzak duracağız. Ama ameliyattan ameliyata göre değiştiği için bazı iyileşme sürelerin de daha hızlı toparlanmalar da olabiliyor. Böylelikle istediğiniz yaşam standartlarına dönmeniz çok kolay ve gün olarak kısadır. Böylelikle hem istediğiniz görünüme hemde istediğiniz yaşam kalitesine varmış olucaksınız. Fakat bu yolculukta Bizi tercih ettiğiniz için size en güzel hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu nedenle yaptığımız her işin arkasındayız. 

Sizi kendi evinizde ki hissiyatı vermekten gurur duyuyoruz bu nedenle işimize günden güne daha da değer veriyoruz. Çünkü sizin mutlu olmanız her anlamda bize pozitif olarak geri dönüşü olacaktır.

Fidel Clinic olarak Sağlıklı günler dileriz, çünkü Sizin sağlığınız Bizim için çok önemli.

 

 

Arm Lift